Programación

FTV – Mañana (06:00 – 12:00)

Lunes

Horario

06:00 - 06:30

Programa

En forma (dw) - R

Logo

Formato

Comercial

Horario

06:30 - 07:30

Programa

Facetas deport - R

Logo

Formato

Premiun

Horario

07:30 - 08:00

Programa

Buenas inversiones - R

Logo

Formato

Estelar

Horario

08:00 - 08:30

Programa

Royal Pari - REDIF

Logo

Formato

Estelar

Horario

08:30 - 09:30

Programa

Me gusta

Logo

Formato

Estelar

Horario

09:30 - 11:00

Programa

Con leche y café

Logo

Formato

Estelar

Horario

11:00 - 12:00

Programa

La casa del chef

Logo

Formato

Estelar

Horario

12:00 - 13:00

Programa

La mesa FD

Logo

Formato

Premiun

FTV – Tarde (13:00 – 19:00)

Lunes

Horario

13:00 - 13:30

Programa

En forma (dw) - R

Logo

Formato

Comercial

Horario

13:30 - 14:30

Programa

La mesa FD -R

Logo

Formato

Premiun

Horario

14:30 - 15:30

Programa

Me gusta

Logo

Formato

Estelar

Horario

15:30 - 17:00

Programa

Alas a la obra

Logo

Formato

Estelar

Horario

17:00 - 18:00

Programa

En forma (dw) - R

Logo

Formato

Comercial

Horario

18:00 - 18:05

Programa

Notision

Logo

Formato

Estelar

Horario

18:05 - 18:30

Programa

Panorámica - R

Logo

Formato

Estelar

Horario

18:30 - 19:00

Programa

Musical

Logo

Formato

Espacio

 

FTV – Noche (19:00 – 24:00)

Lunes

Horario

19:00 - 20:00

Programa

Facetas deportivas noche

Logo

Formato

Premiun

Horario

20:00 - 20:30

Programa

Buenas inversiones

Logo

Formato

Estelar

Horario

20:30 - 21:00

Programa

Pasión Royal Pary

Logo

Formato

Estelar

 

 

Horario

21:05 - 21:30

Programa

Panorámica - Est

Logo

Formato

Estelar

Horario

21:30 - 22:30

Programa

La mesa FD

Logo

Formato

Premiun

Horario

22:30 - 23:00

Programa

Me gusta

Logo

Formato

Estelar

Horario

23:00 - 00:30

Programa

Con leche y café

Logo

Formato

Estelar

Horario

00:30 - 01:30

Programa

La casa del chef

Logo

Formato

Estelar